Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Młynary
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500198976-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
Młynary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599944-N-2018
Data: 06/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14420   Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): www.mlynary.bip.doc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: 2018-10-30
W ogłoszeniu powinno być: 2018-11-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-08-21, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2018-08-27, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błudowo, na odcinku od km 0+007 do 0+476 tj. długości 469 m. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez ułożenie nowych warstw asfaltowych z podbudową zasadniczą z mieszanki niezwiązanej C90/3, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C3/4. Ponadto wykonanie przebudowy przepustów na trasie zasadniczej, przebudowy zjazdów oraz przepustów pod zjazdami. Jezdnia o szerokości od 3,5 – 5,0 m i poboczami o zmiennej szerokości do 0,75 m.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błudowo, na odcinku od km 0+007 do 0+476 tj. długości 469 m. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez ułożenie nowych warstw asfaltowych z podbudową zasadniczą z mieszanki niezwiązanej C90/3, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C3/4. Ponadto wykonanie przebudowy przepustów na trasie zasadniczej, przebudowy zjazdów oraz przepustów pod zjazdami. Jezdnia o szerokości od 3,5 – 5,0 m i poboczami o zmiennej szerokości do 0,75 m. Przy wykonaniu nawierzchni dopuszcza się zastosowanie technologii SMA 16 przy zachowaniu parametrów technicznych.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych