Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Młynary
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540110313-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
Młynary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552349-N-2019
Data: 27/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mlynary.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: i) zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione (17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04) - 52,00 Mg
W ogłoszeniu powinno być: skreśla się

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: data 2019-06-04, godzina 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: data 2019-06-06, godzina 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych