Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach kadencji 2018-2023
Karol Jóźwiak
e-mail:
przewodniczacy@mlynary.pl