<strong><span style="color: #800000;">Burmistrz Miasta i Gminy w Młynarach</span></strong><br />Marek Stanisław Misztal - <a class="page_wysiwyg_anchor " href="http://vip68.lo.pl/attachments/download/4543">zobacz</a><br /><br /><strong><span style="color: #800000;">Zastępca Burmistrza</span></strong><br />Maria Rogińska - zobacz<br /><br /><strong><span style="color: #800000;">Skarbnik</span></strong><br />Lilla Kiljańska - zobacz<br /><br /><hr style="width: 100%;" /><span style="color: #800000;"><strong><br />Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych:<br /></strong></span><br /><span style="color: #800000;"><strong>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach</strong></span><br />Jadwiga Piekarska - zobacz<br /><br /><span style="color: #800000;"><strong>Ośrodek Kultury w Młynarach<br /></strong><span style="color: #000000;">Elżbieta Lisowska - zobacz<br /></span><strong><br /><strong>Przedszkole w Młynarach<br /></strong></strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Franciszka Jarosz - zobacz</span></span><strong><strong><br /><br /><span style="color: #800000;"><strong><strong><strong><strong>Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach</strong></strong></strong></strong></span><br /></strong></strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Jan Radziszewski - zobacz</span></span></span><strong><strong><br /><br /><strong>Szkoła Podstawowa w Błudowie<br /></strong></strong></strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Anna Strzelecka - zobacz</span></span><strong><strong><strong><br /><strong><br /><strong>Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o.<br /></strong></strong></strong></strong></strong></span><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Marta Katarzyna Suprynowicz - zobacz | zobacz<br /><br /></span></span></span><hr style="width: 100%;" /><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><br /><span style="color: #800000;"><strong>Radni Rady Miejskiej w Młynarach kadencji 2014-2018:</strong></span><br /><br /></span></span></span>
<div style="margin-bottom: 0cm;">1. Stanisława Szczepaniak - <strong>Przewodnicząca Rady - </strong>zobacz<strong><br /></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">2. Renata Bednarczyk -&nbsp;<strong> Wiceprzewodnicząca Rady - </strong>zobacz<strong><br /></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">3. Halina Dziechciejewska<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">4. Agnieszka Kościelska<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">5. Maria Słomska<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">6. Anna Maciuszonek<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">7. Jerzy Łesyk<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">8. Małgorzata Dzięcioł <strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">9. Bogdan Sawko <strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">10. Karol J&oacute;źwiak<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">11. Halina Gajewska<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">12. Andrzej Łowczak<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">13. Waldemar Mościcki<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">14. Adam Wr&oacute;bel<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">15. Jarosław Kopyciński<strong> - </strong>zobacz<strong></strong></div>
<span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><br /></span></span>