Burmistrz Miasta i Gminy w Młynarach
Marek Stanisław Misztal - zobacz

Zastępca Burmistrza
Maria Rogińska - zobacz

Skarbnik
Lilla Kiljańska - zobaczKierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
Jadwiga Piekarska - zobacz
Teresa Gigołło - zobacz| zobacz | zobacz| zobacz

Ośrodek Kultury w Młynarach
Agnieszka Jundziłł - zobacz

Przedszkole w Młynarach
Franciszka Jarosz - zobacz

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
Jan Radziszewski - zobacz

Szkoła Podstawowa w Błudowie

Anna Strzelecka - zobaczRadni Rady Miejskiej w Młynarach kadencji 2014-2018:


1. Stanisława Szczepaniak - Przewodnicząca Rady - zobacz
2. Renata Bednarczyk -  Wiceprzewodnicząca Rady - zobacz
3. Halina Dziechciejewska - zobacz
4. Agnieszka Kościelska - zobacz
5. Maria Słomska - zobacz
6. Anna Maciuszonek - zobacz
7. Jerzy Łesyk - zobacz
8. Małgorzata Dzięcioł - zobacz
9. Bogdan Sawko - zobacz
10. Karol Jóźwiak - zobacz
11. Halina Gajewska - zobacz
12. Andrzej Łowczak - zobacz
13. Waldemar Mościcki - zobacz
14. Adam Wróbel - zobacz
15. Jarosław Kopyciński - zobacz