Komisja Rewizyjna
 1. Agnieszka Kościelska - Przewodniczący
 2. Andrzej Florczyk - Wiceprzewodniczący
 3. Beata Kmito
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury
 1. Regina Chabros-Dusza - Przewodniczący
 2. Jadwiga Orłowska - Wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Dzięcioł
 4. Krzysztof Fiodorowicz
 5. Anna Maciuszonek
 6. Tadeusz Małecki
 7. Justyna Korybska
 8. Katarzyna Mała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Młynarach
 1. Beata Kmito - Przewodniczący
 2. Tadeusz Wandrowski - Wiceprzewodniczący
 3. Regina Chabros-Dusza