INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym
01 listopada 2019 roku (tj. piątek) w dniu 31 października 2019 roku zostaną odebrane tylko odpady z Sektora III.
Odpady niesegregowane z nieruchomości położonych w Młynarach  zostaną odebrane w dniu
02 listopada 2019 roku (tj. sobota).
Za utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.