Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik nr 2 - Przedmar robót
Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe [skan]
Załącznik nr 4 - Formularz oferty
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Wzór umowy [skan]
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego