A P E L !

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków, proszę mieszkańców naszej Gminy o zgłaszania przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych z środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Takie przypadki należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu ul. Grunwaldzka 108, telefonicznie 55 237 02 53 lub pocztą e-mail: piw@elblag.piw.gov.pl w godzinach jego pracy tj. poniedziałek – piątek w godz. od 07:00 do 15:00.

                                                                     B U R M I S T R Z

                                                       /-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk