Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XX/127/2020

uchwała nr XX/127/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XIX/126/2020

uchwała nr XIX/126/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej

uchwała nr: XIX/125/2020

uchwała nr XIX/125/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”

Status Uchylona

uchwała nr: XIX/124/2020

uchwała nr XIX/124/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XIX/123/2020

uchwała nr XIX/123/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XIX/122/2020

uchwała nr XIX/122/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr: XIX/121/2020

uchwała nr XIX/121/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

uchwała nr: XIX/120/2020

uchwała nr XIX/120/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/97/2019 w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019

uchwała nr: XIX/119/2020

uchwała nr XIX/119/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XIX/118/2020

uchwała nr XIX/118/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne

uchwała nr: XIX/117/2020

uchwała nr XIX/117/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

uchwała nr: XIX/116/2020

uchwała nr XIX/116/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary

uchwała nr: XIX/115/2020

uchwała nr XIX/115/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’

uchwała nr: XIX/114/2020

uchwała nr XIX/114/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XIX/113/2020

uchwała nr XIX/113/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVIII/112/2020

uchwała nr XVIII/112/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

uchwała nr: XVIII/111/2020

uchwała nr XVIII/111/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sąpy

uchwała nr: XVIII/110/2020

uchwała nr XVIII/110/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XVIII/109/2020

uchwała nr XVIII/109/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Młynary

uchwała nr: XVIII/108/2020

uchwała nr XVIII/108/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

zmieniona przez XXII/151/2020

uchwała nr: XVIII/107/2020

uchwała nr XVIII/107/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

uchwała nr: XVIII/106/20202

uchwała nr XVIII/106/20202

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XVIII/105/2020

uchwała nr XVIII/105/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVII/104/2019

uchwała nr XVII/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XVII/103/2019

uchwała nr XVII/103/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij