Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XVIII/112/2020

uchwała nr XVIII/112/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

uchwała nr: XVIII/111/2020

uchwała nr XVIII/111/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sąpy

uchwała nr: XVIII/110/2020

uchwała nr XVIII/110/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XVIII/109/2020

uchwała nr XVIII/109/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Młynary

uchwała nr: XVIII/108/2020

uchwała nr XVIII/108/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

zmieniona przez XXII/151/2020

uchwała nr: XVIII/107/2020

uchwała nr XVIII/107/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

uchwała nr: XVIII/106/20202

uchwała nr XVIII/106/20202

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XVIII/105/2020

uchwała nr XVIII/105/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVII/104/2019

uchwała nr XVII/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XVII/103/2019

uchwała nr XVII/103/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary

uchwała nr: XVII/102/2019

uchwała nr XVII/102/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr: XVII/100/2019

uchwała nr XVII/100/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XVII/099/2019

uchwała nr XVII/099/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVI/101/2019

uchwała nr XVI/101/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: XVI/98/2019

uchwała nr XVI/98/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/92/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2020

uchwała nr: XVI/97/2019

uchwała nr XVI/97/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019

zmieniona przez XIX/120/2020

uchwała nr: XVI/96/2019

uchwała nr XVI/96/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie

uchwała nr: XVI/95/2019

uchwała nr XVI/95/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: XVI/94/2019

uchwała nr XVI/94/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

uchwała nr: XV/93/2019

uchwała nr XV/93/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij