Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VI/27/2019

uchwała nr VI/27/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

zmieniona przez IX/60/2019

uchwała nr: VI/26/2019

uchwała nr VI/26/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: VI/25/2019

uchwała nr VI/25/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

uchwała nr: VI/24/2019

uchwała nr VI/24/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 191/26 położonej w Młynarach, obręb 4

uchwała nr: V/23/2019

uchwała nr V/23/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających

uchwała nr: V/22/2019

uchwała nr V/22/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r

uchwała nr: V/21/2019

uchwała nr V/21/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: IV/20/2019

uchwała nr IV/20/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

uchwała nr: IV/19/2019

uchwała nr IV/19/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: IV/18/2019

uchwała nr IV/18/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: III/17/2018

uchwała nr III/17/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary

uchwała nr: III/16/2018

uchwała nr III/16/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: III/15/2018

uchwała nr III/15/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: III/14/2018

uchwała nr III/14/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: III/13/2018

uchwała nr III/13/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.2 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg

uchwała nr: III/12/2018

uchwała nr III/12/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynary

uchwała nr: III/11/2018

uchwała nr III/11/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Młynary

uchwała nr: III/10/2018

uchwała nr III/10/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2019 rok

uchwała nr: III/09/2018

uchwała nr III/09/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 r.

uchwała nr: III/08/2018

uchwała nr III/08/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018- 2033

uchwała nr: II/07/2018

uchwała nr II/07/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: II/06/2018

uchwała nr II/06/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: II/05/2018

uchwała nr II/05/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

uchwała nr: II/04/2018

uchwała nr II/04/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Młynarach

Status Obowiązująca

uchwała nr: II/03/2018

uchwała nr II/03/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij