1. Karol Jóźwiak - Przewodniczący Rady
 2. Małgorzata Dzięcioł - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Regina Chabros-Dusza
 4. Krzysztof Fiodorowicz
 5. Andrzej Florczyk
 6. Beata Kmito
 7. Jarosław Kopyciński
 8. Justyna Korybska
 9. Agnieszka Kościelska
 10. Anna Maciuszonek
 11. Katarzyna Mała
 12. Tadeusz Małecki
 13. Jadwiga Orłowska
 14. Maria Słomska
 15. Tadeusz Wandrowski