Brak treści artykułu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe-Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonne nr 5A z lokalizacją na działce nr 10/4 ewidencyjnej Płonne jednostka ewidencyjna Młynary
Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego-Formularzofertowy
Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- Przedmiar robót