Informacja wraz z załącznikami do pobrania.

Załączniki:

Informacja
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia.pdf
Zawiadomienie o zawarciu umowy
Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy.pdf
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.pdf
Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych
Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych.pdf
Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach
Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach.pdf