W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.  

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorących udział w konkursie ofert. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla kandydatów na członków komisji konkursowej

Członkami komisji konkursowej, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.       
  2. Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji i realizacji projektów – minimum 1 zrealizowany projekt.
  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
  4. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania komisji konkursowej

  1. Ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
  2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
  3. Proponowanie podziału środków z wybranych ofert.
  4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
  5. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie  z art. 15 ust. 2da ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, może powołać komisję konkursową bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2020 roku” – w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Młynary, adres ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk


Załączniki

Powiadom znajomego