Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

  • poniedziałek - 7:30 - 15:30
  • wtorek - 7:30 - 15:30
  • środa - 7:30 - 17:00
  • czwartek - 7:30 - 15:30
  • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Numery kont bankowych

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

      Informujemy, że od dnia 01.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach funkcjonować będzie nowy Biuletyn Informacji Publicznej , dostępny pod adresem www.bip.mlynary.pl . Nowy BIP spełnia wszystkie standardy i wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa,...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zbiorniku retencyjnym o pow. 0,49 ha w m. Młynary wraz z instrukcją gospodarowania wodą

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zbiorniku retencyjnym o pow. 0,49 ha w m. Młynary wraz z instrukcją gospodarowania wodą

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 RPO WiM 2014 – 2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z...

Zamówienia publiczne

Uchwały Rady

uchwała nr: VI/29/2019

uchwała nr VI/29/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

uchwała nr: VI/28/2019

uchwała nr VI/28/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błudowie

uchwała nr: VI/27/2019

uchwała nr VI/27/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: VI/26/2019

uchwała nr VI/26/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: VI/25/2019

uchwała nr VI/25/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

uchwała nr: VI/24/2019

uchwała nr VI/24/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 191/26 położonej w Młynarach, obręb 4

uchwała nr: V/23/2019

uchwała nr V/23/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających

uchwała nr: V/22/2019

uchwała nr V/22/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r

uchwała nr: V/21/2019

uchwała nr V/21/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: IV/20/2019

uchwała nr IV/20/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

uchwała nr: IV/19/2019

uchwała nr IV/19/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: IV/18/2019

uchwała nr IV/18/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: III/17/2018

uchwała nr III/17/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary

uchwała nr: III/16/2018

uchwała nr III/16/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: III/15/2018

uchwała nr III/15/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zarządzenia

zarządzenie nr: 25/2019

zarządzenie nr 25/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania "Wykonania badań monitoringowych na stanowisku odpadów w Błudowie, gm. Młynary dla fazy poeksploatacyjnej w 2019 r."

zarządzenie nr: 24/2019

zarządzenie nr 24/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Młynary złożonych w 2019 roku

zarządzenie nr: 23/2019

zarządzenie nr 23/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.

zarządzenie nr: 22/2019

zarządzenie nr 22/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

zarządzenie nr: 21/2019

zarządzenie nr 21/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.

zarządzenie nr: 20/2019

zarządzenie nr 20/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie sposobu określania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w 2019 roku oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w 2019 r.

zarządzenie nr: 19/2019

zarządzenie nr 19/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przed podległe jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 14a/2019

zarządzenie nr 14a/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla Przedszkola w Młynarach prowadzonego przez Gminę Młynary

zarządzenie nr: 14/2019

zarządzenie nr 14/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary ma 2019 rok

zarządzenie nr: 13/2019

zarządzenie nr 13/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 12/2019

zarządzenie nr 12/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przekazania w administrowanie Ośrodkowi Kultury w Młynarach ul. Dworcowa 10, kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Młynary, wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

zarządzenie nr: 11/2019

zarządzenie nr 11/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 10/2019

zarządzenie nr 10/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 09/2019

zarządzenie nr 09/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem Burmistrzem Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 8/2019

zarządzenie nr 8/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij