W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
  2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
  3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ważny komunikat

Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Działając na podstawie § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 18 maja...

więcej o informacji: Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

Tablica ogłoszeń

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE

Młynary, 18.05.2022r.   S.2111.7.2022                                                                         INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA KANDYDATA   NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE                                                                                     Niniejszym informuję, że konkurs ogłoszony...

Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenu gminy Młynary

Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie Gminy Młynary Na podstawie uchwała nr XXV/157/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że  do dnia 22 kwietnia 2022 r.  będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA MŁYNARY KWIECIEŃ 2022

PPHU „COPERNICUS” SP. Z O.O. 14-530 FROMBORK UL. MICKIEWICZA 9  Kontakt: 55 243 73 83 , 603 678 558, 781 544 940   HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA MŁYNARY KWIECIEŃ  2022      Sektor I   Błudowo, Karszewo, Nowe Sadłuki,  Płonne, Rucianka, Włóczyska     ODPAD KWIECIEŃ ZMIESZANE ...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022 we wskazanym terminie wpłynęło 6 ofert. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przyznał dotację 5 ofertom spełniającym wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary z zakresu kultury w 2022 roku

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022 we wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przyznał dotację 1 ofercie spełniającej wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....