Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2018

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary 5483
DRUKI PODATKOWE 3842
2008 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 3391
2008 r. - Formularz A – karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 3247
Wynik przetargu dot. nieruchomości położonwej w m. Rucianka 2836
Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2792
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2777
OGŁOSZENIE 2736
Wynik przetargu dot. sprzedaży działki w Młynarach 2724
2009 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2698
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2695
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2654
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2632
OGŁOSZENIE 2581
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w roku 2012 2579
OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU ZMIANY STUDIUM 2561
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 2551
Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe 2527
INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2474
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2472
2011 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2464
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary 2452
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2441
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2434
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2430
» 2011 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2398
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony 2377
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2370
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ. MIASTA MŁYNARY 2368
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary 2365
Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji 2354
Budżet na 2009 rok 2323
2010 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2321
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 2320
OBWIESZCZENIE 2302
2010 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2295
Zapytanie ofertowe na 'Usługi edukacyjne' 2280
OBWIESZCZENIE 2275
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2260
OGŁOSZENIE 2239
OBWIESZCZENIE 2223
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2219
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2219
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2211
Informacja o wynikach naboru II etap na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2204
Obwieszczenie 2198
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2016 2195
Formularz E – karta informacyjna 2123
Formularz G – karta informacyjna 2122
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M i G MŁYNARY, Z WYZNACZENIEM OBSZARÓW POD LOKALIZACJĘ FARM WIATROWYCH 2116
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 890
Zarządzenie nr 15 / 2010 771
Zarządzenie Nr 30 759
Zarządzenie Nr 18/2010 758
Zarządzenie Nr 16 752
Zarządzenie Nr 34 752
Zarządzenie Nr 14 748
Zarządzenie Nr 42 745
Zarządzenie Nr 7 745
Zarządzenie Nr 40 744
Zarządzenie Nr 32 743
Zarządzenie Nr 27 734
Zarządzenie Nr 17 731
Zarządzenie Nr 46 731
Zarządzenie Nr 52 729
Zarządzenie Nr 21 728
Zarządzenie Nr 3 728
Zarządzenie Nr 25 726
Zarządzenie Nr 39 725
Zarządzenie Nr 33 724
Zarządzenie Nr 43 723
Zarządzenie Nr 19 719
Zarządzenie Nr 44 718
Zarządzenie Nr 26 716
ZARZĄDZENIE NR- 1/2010 714
Zarządzenie Nr 13 712
Zarządzenie Nr 10 709
Zarządzenie Nr 29 709
Zarządzenie Nr 24 707
Zarządzenie Nr 31 707
Zarządzenie Nr 12 702
Zarządzenie Nr 11 701
Zarządzenie Nr 28 701
Zarządzenie Nr 37 699
Zarządzenie Nr 4 699
Zarządzenie Nr 36 697
Zarządzenie Nr 51 697
Zarządzenie Nr 15 695
Zarządzenie Nr 45 695
Zarządzenie Nr 41 694
Zarządzenie Nr 10 691
Zarządzenie Nr 6 691
Zarządzenie Nr 47 690
Zarządzenie Nr 3 688
Zarządzenie Nr 13 687
Zarządzenie Nr 2 687
Zarządzenie Nr 48 686
Zarządzenie Nr 8 686
Zarządzenie Nr 11 683
Zarządzenie Nr 38 681
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 3182
Uchwała Nr IX /46 /2007 1710
XIX-100/04 1619
XIX-93/04 1513
NR XIX-90/04 1497
Uchwała Nr IX/51/2007 1483
XIX-94/04 1420
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej 1414
NR XIX-105/04 1414
NR XIX-92/04 1395
NR XIX-104/04 1390
XIX-91/04 1334
NR XIX-99/04 1314
NR XIX-103/04 1312
NR XIX-96/04 1307
NR XIX-87/04 1302
NR XIX-101/04 1299
NR XIX-86/04 1290
NR XIX-88/04 1290
NR XIX-89/04 1273
NR XIX-102/04 1265
UCHWAŁA Nr IX/48/2007 1240
U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 1226
U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 1219
U c h w a ł a Nr X/58/2007 1203
U c h w a ł a Nr IX/54/2007 1201
NR XIX-98/04 1192
NR XIX-95/04 1185
U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 1184
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1162
U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 1150
Uchwała Nr X/56/2007 1136
NR XIX/97/04 1133
U c h w a ł a Nr IX/53/2007 1125
Uchwała Nr X/57/2007 1108
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1104
U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 1092
Uchwała Nr XIII/72/2007 1086
UCHWAŁA NR XI/60/2007 1073
U c h w a ł a Nr XI/61/2007 1068
Uchwała Nr IV/18/2006 1060
Uchwała Nr X/55/2007 1045
U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007 1044
Uchwała Nr XIII/68/2007 1031
U c h w a ł a Nr III/13/2006 1021
UCHWAŁA Nr XII/65/2007 1017
Uchwała Nr III/14/2006 1009
U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 1001
Uchwała Nr XIII/70/2007 1001
Uchwała Nr XIII/71/2007 981
Statystyki strony Gmina Młynary
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wycinka drzew 4619
Zwrot podatku akcyzowego 4552
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 4312
WYŁOZENIE PLANÓW URZĄDZENIOWYCH LASÓW 3816
INFORMACJA Z ZAKRESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW 3617
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW przez ARIMR 3493
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3196
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3186
Informacja o zmianie kwoty odszkodowania za wypadek w rolnictwie 2961
ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2885
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu 2658
INFORMACJA 2626
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2593
OGŁOSZENIE 2557
Zasady postępowania : Zagrożenia zimowe 2519
Ogłoszenie Fundusz Alimentacyjny 2497
Ostrzeżnie o warunkach atmosferycznych 2470
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2452
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2434
Wojewódzkie Centrum Zarządzania - orientacyjna prognoza pogody 2421
Komunikat 5 dniowa prognoza pogody dla województwa Warmińsko-Mazurskiego 2389
Kwalifikacja Wojskowa 2388
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2361
Prognoza pogody 2337
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2306
Jak postępować w sytuacjach zagrożeń 2304
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA I GMINY MŁYNARY 2300
Komunikat - most w Myśliwcu 2291
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2284
Inrormacje dotyczące wilków 2263
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2263
Informacja o szczepieniu lisów przeciw wściekliźnie- wiosna 2011 2193
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2180
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2155
Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum 2025
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum 1963
Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r. 1957
DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1949
Ogłoszenie w sprawie suszy 1933
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz z kalendarzem czynności 1891
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU 1882
Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds referendum 1876
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - 2015 rok 1864
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU 1852
OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 1852
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 1840
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum 1835
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1805
KARTA DUŻEJ RODZINY-INFORMACJE 1803
Telefony dyżurne - zima 2012 1803
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz Sołtysów Gminy Młynary 2587
Dane podstawowe 788

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij