Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2018

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary 5574
DRUKI PODATKOWE 4104
2008 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 3441
2008 r. - Formularz A – karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 3305
Wynik przetargu dot. nieruchomości położonwej w m. Rucianka 2873
Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2841
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2819
OGŁOSZENIE 2778
Wynik przetargu dot. sprzedaży działki w Młynarach 2762
2009 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2755
Dane podstawowe 2740
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2736
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2694
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2666
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2645
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w roku 2012 2628
OGŁOSZENIE 2624
OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU ZMIANY STUDIUM 2619
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 2608
Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe 2596
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2524
INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2523
2011 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2511
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary 2497
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2483
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2474
Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji 2460
» 2011 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2456
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary 2454
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony 2438
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ. MIASTA MŁYNARY 2422
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2410
2010 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2369
Budżet na 2009 rok 2364
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 2355
OBWIESZCZENIE 2344
2010 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2338
Zapytanie ofertowe na 'Usługi edukacyjne' 2323
OBWIESZCZENIE 2319
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2299
OGŁOSZENIE 2283
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2262
OBWIESZCZENIE 2261
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2261
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2248
Obwieszczenie 2247
Informacja o wynikach naboru II etap na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2242
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2016 2234
Formularz E – karta informacyjna 2167
Formularz G – karta informacyjna 2163
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1669
Zarządzenie nr 15 / 2010 803
Zarządzenie Nr 18/2010 802
Zarządzenie Nr 30 793
Zarządzenie Nr 34 788
Zarządzenie Nr 40 783
Zarządzenie Nr 14 782
Zarządzenie Nr 16 781
Zarządzenie Nr 32 781
Zarządzenie Nr 7 780
Zarządzenie Nr 42 778
Zarządzenie Nr 25 774
Zarządzenie Nr 52 773
Zarządzenie Nr 3 771
Zarządzenie Nr 27 770
Zarządzenie Nr 46 768
Zarządzenie Nr 17 766
Zarządzenie Nr 43 764
Zarządzenie Nr 21 760
Zarządzenie Nr 39 760
Zarządzenie Nr 33 759
Zarządzenie Nr 44 757
Zarządzenie Nr 19 756
Zarządzenie Nr 31 753
Zarządzenie Nr 13 751
Zarządzenie Nr 26 751
Zarządzenie Nr 24 750
Zarządzenie Nr 41 749
ZARZĄDZENIE NR- 1/2010 748
Zarządzenie Nr 10 746
Zarządzenie Nr 29 741
Zarządzenie Nr 12 739
Zarządzenie Nr 51 738
Zarządzenie Nr 11 737
Zarządzenie Nr 47 737
Zarządzenie Nr 15 735
Zarządzenie Nr 2 735
Zarządzenie Nr 28 735
Zarządzenie Nr 37 733
Zarządzenie Nr 4 732
Zarządzenie Nr 45 731
Zarządzenie Nr 36 730
Zarządzenie Nr 3 729
Zarządzenie Nr 48 727
Zarządzenie Nr 6 726
Zarządzenie Nr 10 725
Zarządzenie Nr 13 722
Zarządzenie Nr 8 721
Zarządzenie Nr 38 719
Zarządzenie Nr 11 717
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 3216
Uchwała Nr IX /46 /2007 1748
XIX-100/04 1660
XIX-93/04 1553
NR XIX-90/04 1547
XIX-94/04 1532
Uchwała Nr IX/51/2007 1529
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej 1505
NR XIX-105/04 1456
NR XIX-92/04 1443
NR XIX-104/04 1431
NR XIX-99/04 1381
XIX-91/04 1367
NR XIX-96/04 1359
NR XIX-103/04 1357
NR XIX-101/04 1347
NR XIX-87/04 1336
NR XIX-88/04 1336
NR XIX-86/04 1330
NR XIX-102/04 1321
NR XIX-89/04 1316
UCHWAŁA Nr IX/48/2007 1278
U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 1260
U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 1254
NR XIX-95/04 1253
U c h w a ł a Nr IX/54/2007 1250
U c h w a ł a Nr X/58/2007 1236
NR XIX-98/04 1235
U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 1221
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1195
NR XIX/97/04 1184
U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 1180
Uchwała Nr X/56/2007 1169
U c h w a ł a Nr IX/53/2007 1158
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1152
Uchwała Nr X/57/2007 1140
U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 1139
Uchwała Nr XIII/72/2007 1132
Uchwała Nr IV/18/2006 1109
UCHWAŁA NR XI/60/2007 1106
U c h w a ł a Nr XI/61/2007 1105
U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007 1092
Uchwała Nr X/55/2007 1083
U c h w a ł a Nr III/13/2006 1077
Uchwała Nr XIII/68/2007 1063
Uchwała Nr III/14/2006 1055
UCHWAŁA Nr XII/65/2007 1050
U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 1048
Uchwała Nr XIII/70/2007 1034
Uchwała Nr XIII/71/2007 1015
Statystyki strony Gmina Młynary
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wycinka drzew 4659
Zwrot podatku akcyzowego 4587
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 4346
WYŁOZENIE PLANÓW URZĄDZENIOWYCH LASÓW 3854
INFORMACJA Z ZAKRESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW 3675
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW przez ARIMR 3534
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3235
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3226
Informacja o zmianie kwoty odszkodowania za wypadek w rolnictwie 3006
ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2926
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu 2698
INFORMACJA 2673
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2627
OGŁOSZENIE 2599
Zasady postępowania : Zagrożenia zimowe 2552
Ogłoszenie Fundusz Alimentacyjny 2539
Ostrzeżnie o warunkach atmosferycznych 2500
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2498
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2478
Wojewódzkie Centrum Zarządzania - orientacyjna prognoza pogody 2457
Kwalifikacja Wojskowa 2436
Komunikat 5 dniowa prognoza pogody dla województwa Warmińsko-Mazurskiego 2426
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2395
Prognoza pogody 2374
Jak postępować w sytuacjach zagrożeń 2352
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA I GMINY MŁYNARY 2337
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2336
Komunikat - most w Myśliwcu 2324
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2324
Inrormacje dotyczące wilków 2305
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2298
Informacja o szczepieniu lisów przeciw wściekliźnie- wiosna 2011 2229
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2210
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2201
Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum 2074
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum 2008
Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r. 2002
DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2000
Ogłoszenie w sprawie suszy 1979
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz z kalendarzem czynności 1932
Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds referendum 1918
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU 1918
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - 2015 rok 1907
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU 1897
OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 1891
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum 1882
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 1882
KARTA DUŻEJ RODZINY-INFORMACJE 1872
Telefony dyżurne - zima 2012 1855
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1853
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz Sołtysów Gminy Młynary 2849
Dane podstawowe 1560

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij