Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2018

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary 5531
DRUKI PODATKOWE 3957
2008 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 3413
2008 r. - Formularz A – karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 3272
Wynik przetargu dot. nieruchomości położonwej w m. Rucianka 2854
Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2818
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2797
OGŁOSZENIE 2756
Wynik przetargu dot. sprzedaży działki w Młynarach 2743
2009 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2730
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2716
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2675
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2650
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w roku 2012 2608
OGŁOSZENIE 2601
OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU ZMIANY STUDIUM 2590
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 2581
Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe 2564
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2528
INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2499
OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 2498
2011 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2486
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary 2472
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2461
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY 2455
» 2011 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2428
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony 2405
Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji 2402
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary 2400
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ. MIASTA MŁYNARY 2396
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2391
2010 r. - Formularz B – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2342
Budżet na 2009 rok 2342
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 2336
OBWIESZCZENIE 2321
2010 r. - Formularz A – karta informacyjna dla decyzji i postanowienie, wskazania lokalizacyjne 2314
Zapytanie ofertowe na 'Usługi edukacyjne' 2298
OBWIESZCZENIE 2295
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2280
OGŁOSZENIE 2260
Dane podstawowe 2259
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2241
OBWIESZCZENIE 2241
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2238
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2231
Informacja o wynikach naboru II etap na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Młynary 2224
Obwieszczenie 2223
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2016 2212
Formularz E – karta informacyjna 2142
Formularz G – karta informacyjna 2140
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1283
Zarządzenie nr 15 / 2010 787
Zarządzenie Nr 18/2010 781
Zarządzenie Nr 30 775
Zarządzenie Nr 34 768
Zarządzenie Nr 16 766
Zarządzenie Nr 14 764
Zarządzenie Nr 7 764
Zarządzenie Nr 42 762
Zarządzenie Nr 40 761
Zarządzenie Nr 32 760
Zarządzenie Nr 25 752
Zarządzenie Nr 27 751
Zarządzenie Nr 17 750
Zarządzenie Nr 3 749
Zarządzenie Nr 52 749
Zarządzenie Nr 46 746
Zarządzenie Nr 21 744
Zarządzenie Nr 33 742
Zarządzenie Nr 39 741
Zarządzenie Nr 43 739
Zarządzenie Nr 19 737
Zarządzenie Nr 44 736
Zarządzenie Nr 26 733
Zarządzenie Nr 13 731
Zarządzenie Nr 24 731
Zarządzenie Nr 31 731
ZARZĄDZENIE NR- 1/2010 731
Zarządzenie Nr 10 727
Zarządzenie Nr 29 724
Zarządzenie Nr 41 722
Zarządzenie Nr 11 720
Zarządzenie Nr 12 720
Zarządzenie Nr 28 718
Zarządzenie Nr 4 716
Zarządzenie Nr 37 715
Zarządzenie Nr 2 714
Zarządzenie Nr 51 714
Zarządzenie Nr 15 713
Zarządzenie Nr 36 713
Zarządzenie Nr 45 712
Zarządzenie Nr 47 712
Zarządzenie Nr 6 709
Zarządzenie Nr 3 708
Zarządzenie Nr 10 707
Zarządzenie Nr 48 705
Zarządzenie Nr 13 704
Zarządzenie Nr 8 704
Zarządzenie Nr 38 698
Zarządzenie Nr 11 696
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 3196
Uchwała Nr IX /46 /2007 1727
XIX-100/04 1639
XIX-93/04 1530
NR XIX-90/04 1520
Uchwała Nr IX/51/2007 1508
XIX-94/04 1464
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej 1457
NR XIX-105/04 1435
NR XIX-92/04 1418
NR XIX-104/04 1411
NR XIX-99/04 1356
XIX-91/04 1352
NR XIX-96/04 1338
NR XIX-103/04 1337
NR XIX-101/04 1324
NR XIX-87/04 1319
NR XIX-88/04 1313
NR XIX-86/04 1310
NR XIX-102/04 1297
NR XIX-89/04 1296
UCHWAŁA Nr IX/48/2007 1259
U c h w a ł a Nr VIII/43/2007 1242
U c h w a ł a Nr IX / 47 / 2007 1235
U c h w a ł a Nr IX/54/2007 1232
NR XIX-95/04 1224
U c h w a ł a Nr X/58/2007 1220
NR XIX-98/04 1216
U c h w a ł a Nr VIII/44/2007 1202
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1180
U C H W A Ł A Nr IX/50/2007 1165
NR XIX/97/04 1162
Uchwała Nr X/56/2007 1152
U c h w a ł a Nr IX/53/2007 1142
U c h w a ł a Nr IX/49/2007 1131
Uchwała Nr X/57/2007 1124
U c h w a ł a Nr XVII/96/2008 1120
Uchwała Nr XIII/72/2007 1111
UCHWAŁA NR XI/60/2007 1090
U c h w a ł a Nr XI/61/2007 1087
Uchwała Nr IV/18/2006 1086
U c h w a ł a Nr XI / 63 / 2007 1070
Uchwała Nr X/55/2007 1065
U c h w a ł a Nr III/13/2006 1053
Uchwała Nr XIII/68/2007 1048
UCHWAŁA Nr XII/65/2007 1032
Uchwała Nr III/14/2006 1031
U c h w a ł a Nr XIII/69/2007 1026
Uchwała Nr XIII/70/2007 1018
Uchwała Nr XIII/71/2007 996
Statystyki strony Gmina Młynary
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wycinka drzew 4636
Zwrot podatku akcyzowego 4569
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 4331
WYŁOZENIE PLANÓW URZĄDZENIOWYCH LASÓW 3836
INFORMACJA Z ZAKRESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW 3647
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW przez ARIMR 3513
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3214
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 3207
Informacja o zmianie kwoty odszkodowania za wypadek w rolnictwie 2986
ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2906
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu 2675
INFORMACJA 2646
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2610
OGŁOSZENIE 2577
Zasady postępowania : Zagrożenia zimowe 2538
Ogłoszenie Fundusz Alimentacyjny 2517
Ostrzeżnie o warunkach atmosferycznych 2484
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2476
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2459
Wojewódzkie Centrum Zarządzania - orientacyjna prognoza pogody 2439
Kwalifikacja Wojskowa 2412
Komunikat 5 dniowa prognoza pogody dla województwa Warmińsko-Mazurskiego 2409
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2378
Prognoza pogody 2355
Jak postępować w sytuacjach zagrożeń 2326
Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2322
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA I GMINY MŁYNARY 2319
Komunikat - most w Myśliwcu 2309
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2303
Inrormacje dotyczące wilków 2284
Komunikat -prognoza pogody powiat elbląski 2281
Informacja o szczepieniu lisów przeciw wściekliźnie- wiosna 2011 2211
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2197
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2179
Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum 2050
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum 1987
Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r. 1981
DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1974
Ogłoszenie w sprawie suszy 1959
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz z kalendarzem czynności 1914
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU 1900
Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds referendum 1898
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - 2015 rok 1889
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU 1876
OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 1869
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum 1863
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 1860
KARTA DUŻEJ RODZINY-INFORMACJE 1841
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1829
Telefony dyżurne - zima 2012 1821
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz Sołtysów Gminy Młynary 2693
Dane podstawowe 1175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij