W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Obowiązkowa segregacja od 01 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 roku każdy z nas będzie musiał zbierać odpady komunalne w sposób selektywny, z podziałem na następujące frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne, popiół, zmieszane odpady komunalne, stanowiące pozostałości z segregacji.

Na terenie naszej Gminy obowiązuje workowy system zbierania odpadów segregowanych, co oznacza, że mieszkańcy otrzymują worki do selektywnej zbiórki odpadów od firmy odbierającej odpady, w przypadku braku worków lub potrzeby ich większej ilości należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy, w celu ich odebrania.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania na swojej nieruchomości pojemnika na zmieszane odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prawidłowo przeprowadzonej segregacji.

Odpady będą odbierane zgodnie z udostępnionym harmonogramem.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej segregacji, konieczne było przeliczenie na nowo dochodów, uzyskiwanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostosowanie stawki opłaty, zakładając, że wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary będą segregowali odpady.

Uchwałą nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2020 r. poz. 1931) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 czerwca 2020 roku. O wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w przypadku posiadania przydomowego kompostownika będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie, która wynosi 1 zł na jednego mieszkańca/miesięcznie.

Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są:

 • właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy mieli zadeklarowaną dotychczas nieselektywną zbiórkę odpadów,
 • właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcieliby skorzystać z ulgi w opłacie, przysługującej z tego tytułu,
 • właściciele nieruchomości, których należności zostały naliczone w drodze decyzji,
 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy wykazali selektywną zbiórkę odpadów,
  w celu wykazania prawidłowej liczby pojemników,
 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów.
Od 1 czerwca 2020 roku nie będzie możliwe zadeklarowanie zbierania odpadów komunalnych 
w sposób nieselektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości od 1 czerwca 2020 roku nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wobec niego ustalana w drodze decyzji stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł miesięcznie od osoby.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była konieczna, aby zgodnie
z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi był systemem samofinansującym się po wprowadzeniu obowiązkowej segregacji na terenie Gminy Młynary.  
W przypadku wprowadzenia obowiązkowej segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary oraz utrzymania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na aktualnym poziomie, koszty systemu nie zostałyby pokryte z opłat należnych od właścicieli nieruchomości ujętych w systemie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest pobieranie opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, aby dochody z tego tytułu pozwoliły na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w całości.
Należy pamiętać, że na zróżnicowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć:
 • liczbę mieszkańców gminy, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • odległość gminy od Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której muszą trafić wszystkie odpady zebrane z danej gminy [w przypadku naszej gminy jest nią – Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu],
 • ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych w danej gminie,
 • rozproszoną zabudowę na terenie gminy.
Dlatego też stawek określanych w naszej Gminie nie należy porównywać z Gminą Elbląg (stawka-17,40 zł), czy Gminą Pasłęk (stawka- 17,90 zł), gdzie obie te Gminy obejmują systemem o wiele większą liczbę mieszkańców i korzystają z RIPOK’u zlokalizowanego na terenie własnej gminy, dzięki czemu nie ponoszą wysokich kosztów transportu odpadów do miejsca ich przetwarzania.
Gminy, które nie mają takich możliwości były zmuszone tak, jak nasza Gmina znacząco podnieść stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po wprowadzeniu obowiązkowej segregacji dla wszystkich.
Gminy porównywalne z naszą Gminą ustaliły następujące stawki:

GMINA

ODPADY SEGREGOWANE

STWIERDZONY
BRAK SEGREGACJI

Rychliki

25,00 zł

100,00 zł

Gronowo Elbląskie

23,00 zł

46,00 zł

Tolkmicko

23,00 zł

46,00 zł

Orneta

26,00 zł

52,00 zł

Powiadom znajomego