W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Herb Gminy Młynary

Miasto i Gmina Młynary położone są w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Gmina Młynary to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Siedziba gminy to Młynary.


Mapa wojewodztwa Warm-Maz

Gmina Młynary graniczy :

  • od zachodu - z gminą Milejewo
  • od północnego zachodu - z gminą Tolkmicko
  • od północy - z gminą Frombork
  • od północnego wschodu - z gminą Płoskinia
  • od wschodu - z gminą Wilczęta
  • od południa - z gminą Pasłęk

W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości, które tworzą 19 sołectw. Na ogólnej powierzchni 15 709 ha zamieszkuje 4569 osób, w tym w mieście Młynary 1817 osoby (dane na 2016 r.).

Mapa Gminy Mlynary

W obszarze wiejskim dominująca funkcją jest rolnictwo, z dość dużym udziałem rolnictwa indywidualnego.

Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą, zaś obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezanią, ściślej jej górna część zwaną od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko- mazurskiego. Według danych z roku 2002r gmina Młynary ma obszar 157,09 km2, w tym:

  • użytki rolne: 54%
  • użytki leśne: 37%

Gmina stanowi 10,98% powierzchni powiatu. Miasto Młynary zajmuje powierzchnię 276 ha.

     Według historii gmina Młynary zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej - Pogezanii, a dokładniej jej górnej części zwanej od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Młynary jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 157,09 km2, z czego miasto stanowi 2,76 km2.
Gminę zamieszkuje 4600 osób, w tym w mieście Młynary 1815 osób. Młynary i okolice są otoczone licznymi łąkami i lasami. Na terenie gminy przeważają obszary przeznaczone do użytku rolnego (ok. 54%), drugą pod względem wielkości powierzchnię zajmują tereny leśne (ok. 38% powierzchni gminy). Przez Młynary przepływa rzeka Bauda. Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą. Obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. W ciągu ostatnich lat Gmina Młynary zrealizowała szereg inwestycji infrastrukturalnych poprawiających jakość życia mieszkańców, sięgając przy tym po dofinansowania krajowe i unijne.
Do najważniejszych inwestycji w infrastrukturę drogową można zaliczyć wykonanie w 2015 r. w porozumieniu z Powiatem Elbląskim i Nadleśnictwem Elbląg nowej nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb drogi prowadzącej do wsi Karszewo, przebudowę mostu w miejscowości Zastawno (2015 r.), przebudowę przepustu w miejscowości Młynarska Wola (2016 r.), wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w porozumieniu z Powiatem Elbląskim na ulicach: Kościelnej, Chopina i Paderewskiego w mieście Młynary (2016 r.), budowę przy ul. Kościelnej parkingu o powierzchni 975 m2 oraz przebudowę drogi. Gmina Młynary prowadzi aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi, realizując działania transnarodowe.
W 2012 r. podpisano umowę współpracy z niemiecką gminą Brokdorf. W ramach współpracy odbywały się dwustronne wizyty studyjne i wymiany m.in. drużyn sportowych. W grudniu 2015 r. władze Gminy Młynary podpisały list intencyjny o współpracy z miastem Ladushkin położonym w Obwodzie Kaliningradzkim. Współpraca zaowocowała podpisaniem w listopadzie 2016 r. umowy partnerskiej. Od tego czasu kontynuowana jest wymiana doświadczeń, a także wymiana kulturowa i społeczna, w tym m.in. wymiana uczniów pomiędzy jednostkami oświaty.
Priorytetem dla władz Gminy Młynary są mieszkańcy. Gmina konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne, w tym uspołecznienie procesów zarządzania mieniem publicznym. W 2016 r. po raz pierwszy został wdrożony Fundusz Sołecki. W budżecie gminy na 2016 r. wyodrębniono środki w wysokości 279 240,52 zł, o których przeznaczeniu decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Wśród mieszkańców gminy fundusz cieszy się popularnością, a sama inicjatywa okazała się być dużym sukcesem.

Powiadom znajomego