W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 Herb Miasta i Gminy Młynary

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W MŁYNARACH

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

pok. Nr 7 tel. 55 618 22 38

Opłaty:

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Opłata za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 1000 zł

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w godz. 7:30 –14:00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach nr 16 1020 1752 0000 0302 0160 6623.

Termin i tryb realizacji:

 • Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście
 • u kierownika urzędu stanu cywilnego w wybranym przez siebie urzędzie stanu cywilnego
 • Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów w urzędzie stanu cywilnego
 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 m-cy od daty jego złożenia

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi:

 • W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa za zezwoleniem Kierownika USC może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów.
 • W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza lokalem urzędu stanu cywilnego takich jak szpital lub areszt – osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu urzędu.
 • Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Powiadom znajomego