W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

 Herb Miasta i Gminy Młynary

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W MŁYNARACH

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty:

Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

pok. Nr 7 tel. 55 618 22 38

Opłaty:

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w godz. 7:30 –14:00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach nr 16 1020 1752 0000 0302 0160 6623.

Termin i tryb realizacji:

 • Zgłoszenia wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście u kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 m-cy od daty jego złożenia.
 • Po zawarciu małżeństwa w ciągu 5 dni organy kościoła lub związku wyznaniowego dostarczają do urzędu stanu cywilnego zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa.
 • Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej
  w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego powyższego zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi:

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Powiadom znajomego