W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 Herb Miasta i Gminy Młynary

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W MŁYNARACH

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

pok. nr 7 tel. 55 618 22 38

Opłaty:

Opłata za wydanie zaświadczenia – 38 zł

Termin i tryb realizacji:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo składa się osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego
  • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.
  • Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek składa przed polskim konsulem.

Tryb odwoławczy:


Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polski może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o odmowie wydania zaświadczenia.

Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:

  • Osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo wraz
    z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
  • Obywatel polski, który występuje o wydanie zaświadczenia przez konsula oprócz ww. dokumentów składa również odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Powiadom znajomego