W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

 Herb Miasta i Gminy Młynary

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W MŁYNARACH

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad
3 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

pok. nr 7 tel. 55 618 22 38

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.

17 zł – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Zwolnione od opłaty jest udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i tryb realizacji:

 • jako potwierdzenie czynności wydaje się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaję się na wniosek.
 • osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka).

 

Uwagi:

 • osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca;
 • osoba meldująca się obowiązana jest uzyskać na formularzu zgłoszenia potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia, oraz przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie;
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę
  w miejscu ich wspólnego pobytu;
 • zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić za pośrednictwem pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu;
 • zgłaszając zameldowanie można dokonać jednocześnie wymeldowania
  z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Powiadom znajomego