W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo – Zastawno)”

Młynary, dnia 16.01.2020 r.

RG.6220.4.2019.AC


OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), dalej k.p.a. oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2096, ze zm.) w nawiązaniu do wniosku inwestora: Gminy Młynary z siedzibą ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko – Mazurskie, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary – Renatę Wiolettę Bednarczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo – Zastawno)” informuję, że ze względu na konieczność udzielenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie zostanie wydane w terminie określonym w art. 35 § 2 k.p.a. Jednocześnie wskazuje nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 lutego 2020 r.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk  


Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
  • BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
  • Tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Sąpy, Warszewo i Zastawno.

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 374 kB

Powiadom znajomego