W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach”

RG.6220.1.2020.AC


OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 w związku z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a. oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) w nawiązaniu do wniosku inwestora: Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowaną przez dyrektora Józefa Kaczyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach” na działkach nr 36/1 i 37/9, obręb 2 Młynary, ul. Dworcowa 38, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie informuję, że ze względu na nie udzielenie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność udzielenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie zostanie wydane w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a.
Jednocześnie wskazuje nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20 lipca 2020 r.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości

w dniu 25.06.2020 r. na okres 14 dni

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie na:

 

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary,

- BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary,

- Tablicach ogłoszeń w miejscowości Młynary.

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 387 kB

Powiadom znajomego