W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zmiana decyzji RG.6220.1.2020.AC z 31.07.2020 roku

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zawiadamia strony postępowania, że na wniosek inwestora: Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowaną przez dyrektora Józefa Kaczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji RG.6220.1.2020.AC z dnia 31.07.2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach” na działkach nr 36/1 i 37/9, obręb 2 Młynary, ul. Dworcowa 38, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie.

W terminie do 23.03.2021 r. strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, pok. 14, oraz złożyć uwagi i wnioski w w/w sprawie.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 09.03.2021 r. na okres 14 dni.
Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na:
Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary,
Tablicach ogłoszeń w miejscowości Młynary.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk

Załączniki

Powiadom znajomego