Gmina Młynary zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Przedszkolaki na start!” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020