[zalacznik=7202]Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[/zalacznik][zalacznik=7202]Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[/zalacznik][zalacznik=7203]Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy.doc[/zalacznik]Gmina Młynary zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Przedszkolaki na start!” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020