Brak treści artykułu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Ośrodka Kultury w Młynarach ul. Dworcowa 10, nad częścią mieszkalną, z lokalizacją na działce nr 47
Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Przedmiat robót
Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego -Wzór umowy