Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Dyrektor Przedszkola w Młynarach ogłasza nabór na wolne stanowisko: sprzątaczka

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Izabela Binkiewicz, Młynary

uzasadnienie wyboru Pani Izabela Binkiewicz spełnia wymagania wskazanie w ogłoszeniu o naborze na stanowisko sprzątaczki. Ponadto wykazała się niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, które pozwoli na rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań na ww. stanowisku pracy.

Szczegóły

stanowisko Sprzątaczka

miejsce pracy Przedszkole w Młynarach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole w Młynarach

Treść

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: SPRZĄTACZKA.

 

Przedszkole w Młynarach realizując  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przedszkolaki na start!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 poszukuje kandydata na stanowisko sprzątaczki.

 

1.      Wymagania niezbędne :

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2.      Wymagania dodatkowe:

 

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, w tym także z dziećmi, umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, odpowiedzialność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę.

3.      Ogólny zakres obowiązków:

 

 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, łazienkach personelu, pokojach socjalnych, pomieszczeniach gospodarczych i stołówce,
 • utrzymywanie porządku na terenie wokół przedszkola i na placu zabaw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

4.      Warunki pracy i płacy:

 

 • miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Młynarach, ul. Polna 4,
 • umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny od 1 września do 30 listopada 2019 r., po okresie próbnym możliwość przedłużenia umowy od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, praca w godzinach od 8:30 do 16:30,
 • wynagrodzenie wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 i 2437).

5.      Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym także kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach przydatnych na danym stanowisku,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej  zdolności  do  czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).


6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki w Przedszkolu w Młynarach” w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 16:00 w siedzibie Przedszkola przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu przesyłki do przedszkola.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Przedszkola w Młynarach.

Informacja końcowa o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Młynary, na tablicy informacyjnej w Przedszkolu w Młynarach oraz na stronie internetowej mlynary.pl – zakładka „Przedszkole w Młynarach”.

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55/ 248 60 83.


 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij