W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 11/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie planowanych kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w roku 2020

Treść

Zarządzenie Nr 11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie planowanych kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w roku 2020

Na podstawie § 2 pkt 5, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 2008.105.669) oraz Zarządzenia nr 12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego „Roczny Plan Kontroli Problemowych wykonywanych zadań obronnych na terenie Miasta i Gminie Młynary na 2020 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrolę prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywanych zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary.

§ 3

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary powoła zespół kontrolny w składzie co najmniej dwóch osób z określeniem jego przewodniczącego. Wzór formularza powołania zespołu kontrolnego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zespół kontrolny przeprowadza kontrole na podstawie upoważnienia podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość kontrolujących. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  3. Jednostka podległa co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli zostanie powiadomiona o planowanej kontroli. Wzór zawiadomienia o kontroli, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  4. Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół kontrolny sporządzi protokół w terminie 7 dni po jej zakończeniu i przedstawi go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. Wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane