W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 15/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary
Zarządzenie Nr 15/2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
 z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019, poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Młynary.
 
§ 2
Przedmiotem konsultacji jest zadanie: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary.
 
§ 3
Celem konsultacji jest umożliwienie zgłaszania pomysłów przez zainteresowanych mieszkańców Sołectwa Młynary na zagospodarowanie terenu i utworzenie parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary.
 
§ 4
 1. Okres prowadzenia konsultacji: 24.02.2020 – 23.03.2020 r.
 2. Obszar: teren Sołectwa Młynary (miasto Młynary).
 
§ 5
Konsultacje przeprowadza się w formie:
 1. Zamieszczenia informacji o zamiarze utworzenia parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary na stronie internetowej Gminy Młynary: www.mlynary.pl
 2. Złożenia propozycji zagospodarowania terenu przez mieszkańców Sołectwa Młynary na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia poprzez:
  1. przekazanie formularza do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w godzinach pracy urzędu;
  2. przesłanie formularza na adres: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary;
  3. przesłanie formularza na adres e-mail: konsultacje@mlynary.pl.
 
§ 6
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione mieszkańcom Sołectwa Młynary poprzez upublicznienie na stronie internetowej Gminy Mlynary, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.
 
§ 7
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
 
§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się Referentowi ds. funduszu sołeckiego, ewidencji mienia gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Powiadom znajomego