W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 80/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Treść

Zarządzenie Nr 80/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 08 września 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się o kwotę 124 614,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok po zmianie wynosi 26 830 576,00 zł, z tego:
  1) dochody bieżące – 24 090 800,08 zł,
  2) dochody majątkowe – 2 739 775,92 zł.
 3. Zwiększa się o kwotę 124 614,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
 4. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok po zmianie wynosi 29 332 369,78 złotych, z tego:
  1) wydatki bieżące – 23 644 730,69 złotych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 933 586,91 złotych,
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 441 092,44 złotych,
  c) dotacje na zadania bieżące – 548 980,19 złotych,
  d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
  2) wydatki majątkowe – 5 687 639,09 złotych.
 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
 7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, jak w załączniku Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2

Uchyla się Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gmin y Młynary z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Zał. Nr 1 pdf, 87 kB
Zał. Nr 2 pdf, 94 kB
Zał. Nr 3 pdf, 169 kB
Zał. Nr 4 pdf, 131 kB
Zał. Nr 5 pdf, 116 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane