W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 89/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności

Treść

ZARZĄDZENIE NR 89/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), zarządza się co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Młynary w następującym składzie:

 1. Maciej Sękowski - Koordynator ds. dostępności - Przewodniczący Zespołu;
 2. Magdalena Wojciechowska - Członek Zespołu;
 3. Danuta Matusiak - Członek Zespołu;
 4. Kamil Szarag - Członek Zespołu;

§ 2.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach oraz jednostki organizacyjne gminy;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. przedstawianie Burmistrzowi Gminy Młynary bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
 5. sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

Zobowiązuje się:

 1. Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary do realizacji obowiązków i wdrożenia rozwiązań wymaganych ww. ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem oraz Zespołem.

§ 4.

Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w §2 podlega Sekretarzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane