W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

XML

Obwieszczenie z dnia 29.04.2013 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obrębie obszaru koncesji Młynary

Młynary, dnia 29.04.2013 roku. RG.6220.9.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Młynary działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Udrożnieniu koryta rzeki Baudy wraz z odbudową brzegów w km 32+000 - 35+000, rejon ująscia rzeki Dzikówki0

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania

obwieszczenie o podjęciu postępowania prowadzonego na wniosek ENI Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obrębie obszaru koncesji Młynary, w związku z planowaną zmianą...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak RG.6220.10.2012 z dnia 21.02.2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Udrożnieniu koryta rzeki Baudy wraz z odbudową brzegów w km 32+000÷35+000, rejon ujścia rzeki Dzikówki”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Udrożnienie koryta rzeki Baudy wraz z odbudową brzegó w km 32+000 - 35+000, rejon ujścia rzeki Dzikówki0

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o przedłuzeniu terminu wydania postanowienia

OBWIESZCZENIE

Młynary, dnia 10 czerwca 2010 r. O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie

Młynary, dnia 14 maja 2010 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

O B W I E S Z C Z E N I E

Młynary, dnia 30 listopada 2009 r. Nr 7625 – 10 / 09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

OBWIESZCZENIE

Młynary, dnia 27 października 2009 roku. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o...

OBWIESZCZENIE

Młynary, dnia 25 września 2009 r. O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

OBWIESZCZENIE

Młynary, dnia 25 września 2009 r. O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...