Informacja wraz z załącznikami do pobrania.

Załączniki:

INFORMACJA - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
OŚWIADCZENIE O POWIĄZANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH
OŚWIADCZENIE O POWIĄZANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH
OŚWIADCZENIE O KUMULACJI POMOCY PRZY POŁĄCZENIACH, PRZEJĘCIACH I PODZIAŁACH PRZEDSIĘBIORSTW
OŚWIADCZENIE O KUMULACJI POMOCY PRZY POŁĄCZENIACH, PRZEJĘCIACH I PODZIAŁACH PRZEDSIĘBIORSTW
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika