W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr : 47/2024
zarządzenie nr 47/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 46/2024
zarządzenie nr 46/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Młynary na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 45/2024
zarządzenie nr 45/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 43/2024
zarządzenie nr 43/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 42/2024
zarządzenie nr 42/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 40/2024
zarządzenie nr 40/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 39/2024
zarządzenie nr 39/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 38/2024
zarządzenie nr 38/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 37/2024
zarządzenie nr 37/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 36/2024
zarządzenie nr 36/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Punku Kontaktowego Host Nation Support (HNS) oraz współpracy z Punktem Kontaktowym HNS Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 35/2024
zarządzenie nr 35/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wyznaczenia stanowiska pracy do realizacji zadań Host Nation Support ( HNS ) na terenie Miasta i Gminy Młynary.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 34/2024
zarządzenie nr 34/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – III etap”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 33/2024
zarządzenie nr 33/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 32/2024
zarządzenie nr 32/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za 2023 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 31/2024
zarządzenie nr 31/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 30/2024
zarządzenie nr 30/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 28/2024
zarządzenie nr 28/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 27/2024
zarządzenie nr 27/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 26/2024
zarządzenie nr 26/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na „Sukcesywną dostawa kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 25/2024
zarządzenie nr 25/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 24/2024
zarządzenie nr 24/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 23/2024
zarządzenie nr 23/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach, określania zasad i trybu pracy Komisji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 22/2024
zarządzenie nr 22/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary złożonych w 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 21/2024
zarządzenie nr 21/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 20/2024
zarządzenie nr 20/2024
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – II etap”
Status obowiązujące