W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 65/2023
zarządzenie nr 65/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/2023
zarządzenie nr 64/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2023
zarządzenie nr 60/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na sprawowanie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/2023
zarządzenie nr 58/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2023
zarządzenie nr 56/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego i zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Miasta i Gminy Młynary.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2023
zarządzenie nr 55/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2023
zarządzenie nr 54/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2023
zarządzenie nr 53/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2023
zarządzenie nr 52/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2023
zarządzenie nr 51/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2023 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2023
zarządzenie nr 50/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2023
zarządzenie nr 48/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego – gry decyzyjnej w Gminie Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2023
zarządzenie nr 47/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2023
zarządzenie nr 46/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/2023
zarządzenie nr 45/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach – etap I
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/2023
zarządzenie nr 44/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. określenia zasad oraz zwrotu kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Młynary oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/2023
zarządzenie nr 43/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/2023
zarządzenie nr 42/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach
zarządzenie nr: 41/2023
zarządzenie nr 41/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/2023
zarządzenie nr 40/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok
zarządzenie nr: 39/2023
zarządzenie nr 39/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej oraz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Młynary.
zarządzenie nr: 38/2023
zarządzenie nr 38/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na sprawowanie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”
zarządzenie nr: 37/2023
zarządzenie nr 37/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
zarządzenie nr: 36/2023
zarządzenie nr 36/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach
zarządzenie nr: 35/2023
zarządzenie nr 35/2023
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach