W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 07/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY
z dnia 31 stycznia 2020 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2020 roku.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:              

§ 1. 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza  otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadania publicznego z zakresu kultury w 2020 roku organizowanego przez:
1)  organizacje pozarządowe,
2)  podmioty  wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm), 

2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
 
§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lutego 2020 roku.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik
nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Załączniki

Powiadom znajomego