W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 41/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia
w sprawie regulacji rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gminy Młynary oraz terminów jego płatności

Treść

Zarządzenie nr 41/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 18 maja 2020 roku
 
w sprawie regulacji rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gminy Młynary oraz terminów jego płatności.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zarządzam, co następuje:
 
§1
 1. Ustala się minimalną wysokość rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gminy Młynary:
 
za grunty komunalne użytkowane jako ogrody przydomowe oraz grunty rolne:
1) do 1000 m²  (0,1ha) - 0,20 zł/m²
2) od 1000 m²  (0,1ha) do 3000 m² (0,3ha) - 0,10 zł/m²
3) powyżej 3000 m²  (0,3ha) stosowany będzie poniższy taryfikator (stawka szacunkowa w kwintalach żyta dla niżej wymienionych klas gruntu):
 • Klasa I- 5,29 q żyta z 1ha
 • Klasa II- 4,83 q żyta za 1ha
 • Klasa IIIa- 4,33 q żyta za 1ha
 • Klasa IIIb- 3,61  q żyta za 1ha
 • Klasa IVa- 2,94 q żyta za 1ha
 • Klasa IVb- 2,18 q żyta za 1ha
 • Klasa V- 1,26 q żyta za 1ha
 • Klasa VI- 1,26 q żyta za 1ha
 
dla użytku zielonego - stawka szacunkowa w kwintalach żyta dla niżej wymienionych klas gruntu sklasyfikowanych jako użytki zielone:
 • Klasa I- 5,29 q żyta z 1ha
 • Klasa II – 4,33 q żyta z 1ha
 • Klasa III- 3,49 q żyta za 1ha
 • Klasa IV- 2,44 q żyta z 1ha
 • Klasa V- 1,26 q żyta za 1ha
 • Klasa VI- 1,26 q żyta za 1ha
 
dla gruntu pod lokalizację garaży - wysokość stawki czynszu dzierżawnego za grunty komunalne położone na terenie Miasta i Gminy Młynary wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym pod lokalizację garaży oraz innych budynków i budowli użytkowych wynosi 2,00 zł/m² dla gruntu będącego przedmiotem dzierżawy (plus obowiązujący podatek VAT).
 
dla gruntu zabudowanego pawilonami handlowymi- wysokość stawki czynszu dzierżawnego za grunty komunalne zabudowane pawilonami handlowymi i innymi budynkami użytkowymi związanymi z działalnością handlową wynosi 9,00 zł za 1 m2 (plus obowiązujący podatek VAT).
 
dla gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej - wysokość stawki czynszu dzierżawnego za grunty komunalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 2,00 zł za 1 m2 (plus obowiązujący podatek VAT).
 
 1. Ustala się terminy płatności czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Młynary:
 1. czynsz w wysokości do 100 zł (brutto) - jednorazowo do 30.06 każdego roku,
 2. czynsz w wysokości od 100 zł do 200 zł (brutto)- jednorazowo do 30.06. każdego roku lub w dwóch równych ratach:
 1. rata do 30.06. każdego roku
 2. rata do 31.12 każdego roku.
 1. czynsz w wysokości od 200 zł do 300 zł (brutto) - jednorazowo do 30.06. każdego roku lub w trzech równych ratach:
 1. rata do 30.04. każdego roku
 2. rata do 31.08 każdego roku,
 3. rata do 31.12. każdego roku.
 1. czynsz w wysokości powyżej 300 zł (brutto) - jednorazowo do 30.06. każdego roku lub w czterech równych ratach:
 1. rata do 30.03. każdego roku,
 2. rata do 30.06 każdego roku,
 3. rata do 31.09 każdego roku,
 4. rata do 31.12. każdego roku.
 
 1. W przypadku zwłoki w uiszczeniu opłat czynszu dzierżawnego według w/w zasad terminów, będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.
 
§2
Traci moc Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie regulacji rocznych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gminy Młynary oraz terminów jego płatności.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane