W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 128/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Młynary na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto

Treść

Zarządzenie Nr 128/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Młynary na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§1.

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Młynary na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.


§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Młynary.


§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk    

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane