W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 127/2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary w 2021 roku

Treść

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art.70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2019 r, poz. 2215) oraz zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 poz. 1653) zarządza się co następuje:


§ 1.                    

W budżecie Gminy Młynary na rok 2021 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


§ 2.

Środki finansowe o których mowa w § 1 przeznacza się w szczególności na:

  1. dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich i podyplomowych,
  2. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki,
  3. pokrycie kosztów szkolenia Rad Pedagogicznych,
  4. pokrycie kosztów materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkoleń prowadzonych bezpośrednio w szkole,
  5. zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli biorących udział w konferencjach, szkoleniach, oraz innych formach doskonalenia zawodowego w celu uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji.

§ 3.

Środkami finansowymi zawartymi w § 2 pkt. 1 dysponuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.


§ 4.

Środkami finansowymi zawartymi w § 2 pkt. 2-5 dysponują Dyrektorzy placówek oświatowych.


§ 5.

Przyjmuje się w 2021 roku plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 6.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe w roku 2021 na kwotę nie większą niż 50% udokumentowanej opłaty.


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk    

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane