W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr XIII/72/2007

Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 ; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844, Nr 220 , poz. 1601 , Nr 225 , poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828 , Nr 251 , poz. 1847 ) uchwala się , co następuje : § 1 1.Określa się stawki podatku od środków transportowych : 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 606,00 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 952,00 zł, c) powyżej 9 ton – 1 201,00 zł. 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 151,00 155,00 13 14 155,00 424,00 14 15 424,00 606,00 15 606,00 1 355,00 Trzy osie 12 17 155,00 268,00 17 19 268,00 548,00 19 21 548,00 715,00 21 23 715,00 1 104,00 23 25 1 104,00 1 695,00 25 1 136,00 1 695,00 Cztery osie i więcej 12 25 715,00 725,00 25 27 725,00 1 127,00 27 29 1 127,00 1 976,00 29 31 1 796,00 2 583,00 31 1 846,00 2 583,00 3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 310,00 zł. b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 439,00 zł. c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 557,00 zł. 4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa [t] Stawka podatku [zł] nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie 12 18 43,00 43,00 18 25 293,00 542,00 25 31 650,00 1 082,00 31 1 529,00 2 012,00 Trzy osie 12 40 1 407,00 1 949,00 40 1 949,00 2 476,00 5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) – 910,00 zł. 6) od przyczep lub naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa [t] Stawka podatku [zł] nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 33,00 33,00 18 25 216,00 380,00 25 380,00 650,00 Dwie osie 12 28 270,00 379,00 28 33 702,00 974,00 33 38 974,00 1 407,00 38 1 298,00 1 840,00 Trzy osie 12 38 758,00 1 082,00 38 1 082,00 1 730,00 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc – 941,00 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 774,00 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego