W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Plan pracy Rady

PROJEKT PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH NA ROK 2020

Tematyka

Termin sesji

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Elbląg na 2020 r. w ramach  ZIT.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

styczeń

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Luty

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok”.

4. Uchwała  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

5.Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary.

7.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.Uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Marzec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Kwiecień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Maj

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.

4.Uchwała w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Młynary za 2019 rok.

5.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania z
2019 rok.

6.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.

Czerwiec

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Lipiec

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Sierpień

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Wrzesień

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych na 2021 r.

4.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2021.

5.Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na rok
2021.

6.Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i
Gminy Młynary na rok 2021.

7.Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Październik

Listopad

1.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata
2020-2035

2.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Młynary na lata 2021-2035.

4.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.

Grudzień


Uwaga: Realizacja poszczególnych tematów może ulec zmianie. Tematyka posiedzeń może być poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub aktualizowania w sprawach bieżących.

Powiadom znajomego