W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr III/15/2006

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , poz. 128 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 ) uchwala się , co następuje : § 1 1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych : 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 588,00 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 924,00 zł, c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 166,00 zł. 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 147,00 150,00 13 14 150,00 412,00 14 15 412,00 588,00 15 588,00 1 316,00 Trzy osie 12 17 150,00 260,00 17 19 260,00 532,00 19 21 532,00 694,00 21 23 694,00 1 072,00 23 25 1 072,00 1 660,00 25 1 103,00 1 660,00 Cztery osie i więcej 12 25 694,00 704,00 25 27 704,00 1 094,00 27 29 1 094,00 1 744,00 29 31 1 744,00 2 527,70 31 1 792,00 2 527,70 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 1 272,00 zł. b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 397,00 zł. c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 512,00 zł. 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa [t] Stawka podatku [zł] nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie 12 18 42,00 42,00 18 25 284,00 526,00 25 31 630,00 1 050,00 31 1 484,00 1 953,00 Trzy osie i więcej 12 40 1 366,00 1 892,00 40 1 892,00 2 404,00 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) – 882,00 zł. 6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa [t] Stawka podatku [zł] nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 32,00 32,00 18 25 210,00 368,00 25 368,00 630,00 Dwie osie 12 28 262,00 368,00 28 33 682,00 946,00 33 38 946,00 1 366,00 38 1 260,00 1 786,00 Trzy osie i więcej 12 38 736,00 1 050,00 38 1 050,00 1 680,00 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc – 914,00 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 722,00 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego