W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr III/14/2006

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów obowiązujących w 2007 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 ; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 ) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 ) uchwala się , co następuje : § 1 Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 37 złotych od każdego psa. § 2 1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca roku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego wysokość podatku ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. § 3 Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Młynary lub na rachunek Urzędu w BS Malbork O/Młynary 54 8303 1029 0030 0300 0101 0001. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego