W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz art. 34, art. 67, art.68 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.Nr 261, poz. 2603/ - uchwala się co następuje: § 1 1. Gmina może przeznaczyć do bezprzetargowej sprzedaży lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze na rzecz ich najemców i dzierżawców. Sprzedaż lokali następuje z jednoczesną sprzedażą na własność, współwłasność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej części gruntu umożliwiającą racjonalne korzystanie z całego budynku. 2. Ustala się pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom i dzierżawcom zajmującym te lokale na podstawie aktualnych umów najmu lub dzierżawy. § 2 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary w uzasadnionych przypadkach wystąpi do Rady Miejskiej w trybie art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o uzyskanie zgody na zbycie nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty w cenie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 4 Traci moc Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Młynary. § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane