W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U C H W A Ł A Nr V/25/2007

U C H W A Ł A Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki celem utworzenia sołectwa. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje : § 1 Mając na uwadze wolę społeczności lokalnej miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki zarządza się konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości celem zasięgnięcia opinii w sprawie utworzenia sołectwa Rucianka. § 2 Konsultacje o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 20 lutego 2007 roku podczas Zebrania Wiejskiego. § 3 W trakcie zebrania mieszkańcy miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki uprawnieni do głosowania, tj. posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do organów Miasta i Gminy Młynary w sposób jawny wypowiedzą się w przedmiocie utworzenia sołectwa w miejscowości Rucianka poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania : 1. Czy jesteś za utworzeniem sołectwa w miejscowości Rucianka ,obejmującego miejscowości Rucianka i Nowe Sadłuki, 2. Czy jesteś przeciw utworzeniu sołectwa, 3. Czy wstrzymujesz się od głosowania w tej sprawie Ostateczne stanowisko mieszkańców Rucianki i Nowych Sadłuk zostanie wyrażone w formie protokółu z przebiegu głosowania. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maria Słomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane