W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr V/28/2007

U c h w a ł a Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” w związku z art. 7, ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego, nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w obrębie Sąpy (karta mapy 1) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 119 o powierzchni 0,4300 ha wraz ze zlokalizowanym na niej zbiornikiem przeciwpożarowym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maria Słomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane