W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr XIII/72/2007

Uchwała Nr XIII/72/2007

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia  6 grudnia 2007 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących

 w 2008 roku.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 ,  poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 ; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844, Nr 220 , poz. 1601 , Nr 225 , poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828 , Nr 251 , poz. 1847 ) uchwala się , co następuje :

 

§ 1

 

1.Określa się  stawki podatku od środków transportowych :

 

1)    od samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  606,00 zł,

 

            b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 952,00 zł,

             

            c) powyżej 9 ton  – 1 201,00 zł.

             

2)       od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy  całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

   151,00

   155,00

13

14

   155,00

   424,00

14

15

   424,00

   606,00

15

 

   606,00

1 355,00

Trzy osie

12

17

   155,00

   268,00

17

19

   268,00

   548,00

19

21

   548,00

   715,00

21

23

   715,00

1 104,00

23

25

1 104,00

1 695,00

25

 

1 136,00

1 695,00

Cztery osie i więcej

12

25

   715,00

   725,00

25

27

   725,00

1 127,00

27

29

1 127,00

1 976,00

29

31

1 796,00

2 583,00

31

 

1 846,00

2 583,00

 

 

3)       od ciągników siodłowych lub balastowych  przystosowanych  do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą                            o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 310,00 zł.

            b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 439,00 zł.

            c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 557,00 zł.

 

 

4)       od ciągników siodłowych lub balastowych  przystosowanych  do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą                           o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  i rodzaju zawieszenia:

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa

[t]

Stawka podatku

[zł]

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

<\/script>')